CREDITE PERSOANE FIZICE

FINANŢĂRI FIRME

Leasing

Leasing-ul sau închirierea este un serviciu serviciu financiar de creditare, reprezentand dreptul de a folosi un bun, dat de un locator unei alte persoane (numită, în general, utilizator sau chiriaş), pentru o perioadă de timp fixă sau nedeterminată, în schimbul plăţii către locator a unei sume fixe sau determinabile.

Exista doua variante de leasing: leasing financiar şi leasing operaţional.

Într-un contract de leasing financiar, utilizatorul este tratat drept proprietarul obiectului închiriat. Astfel, utilizatorul înregistrează bunul în bilanţul propriu, şi apoi îl depreciază în scopul impozitării şi contabilităţii, în conformitate cu metodele de stabilire a duratei de viaţă şi a deprecierii bunului. Cheltuielile legate de amortizarea bunurilor finanţate sunt deductibile pentru utilizator la calcularea impozitului pe profit.

Pe lângă aceasta, utilizatorul înregistrează de asemenea cheltuieli legate de dobândă, pe care compania de leasing le facturează, şi care sunt deductibile pentru utilizator, din raţiuni privind impozitul pe profit.

În cazul contractului de leasing operaţional, utilizatorul este acela care îşi crează ratele de leasing (leasing-ul), care sunt deductibile în scopul impozitării. La finalul contractului, dacă utilizatorul optează pentru cumpărarea bunului închiriat, acesta poate înregistra bunul în bilanţul contabil propriu, şi îl poate deprecia în scopul contabilităţii şi impozitării de-a lungul duratei de viaţă rămase a bunului respectiv.

După natura bunului finanţat avem leasing auto, imobiliar, de echipamente.

Leasing-ul auto este un instrument de finanţare important în achiziţionarea de automobile. Avantajul este plata taxelor vamale la sfârşitul perioadei de contract.

Leasing-ul de echipamente reprezintă închirierea echipamentului, în locul cumpărării sale.

Avantajul firmei constă în faptul că acesta îi permite utilizatorului să evite blocarea unui capital consistent.

Activităţile de leasing sunt îndeosebi populare atunci când este vorba despre produse al căror termen de folosinţă este relativ scurt, sau pentru bunuri cu evoluţie tehnologică rapidă.

Doreşti informaţii suplimentare?