CREDITE PERSOANE FIZICE

FINANŢĂRI FIRME

Refinanţare credite

Refinanţarea creditelor înseamnă finanţarea unuia sau mai multor credite pe care le are o persoană printr-un nou credit în condiţii mai bune. Se pot finanţa toate creditele existente dar cea mai răspândită este în cazul creditelor ipotecare.

Scopul refinanţării este reducerea valorii ratei lunare a creditului (datorită scăderii dobânzii sau a creşterii termenului de rambursare a creditului), sau suplimentarea valorii creditului care poate fi luat cu aceaşi rată lunară (în cazul creditelor de nevoi personale).

Costul refinanţării. Oportunitatea refinanţării creditului aflat în derulare trebuie analizată studiind:

Acte necesare: Pe lângă documentele necesare contractării unui credit obişnuit, în cazul refinanţării mai sunt solicitate nişte documente suplimentare: contractul de credit şi scadenţarul de la vechiul credit ce urmează a fi refinanţat, extras de cont din care să reiasă soldul creditului rămas de rambursat, acordul băncii al cărui credit urmează să fie refinanţat precum şi alte documente solicitate de bancă “refinanţatoare”.

Pentru a afla dacă este avantajos să refinanţezi creditul tău, aplică aici